فریادی در چاه در فصل سکوت

مروری بر نمایش چاه به کارگردانی عباس ابوالحسنی

 

«_ هیچ کس به خاطر خودش نمی خواد بمیره.
_ ولی همه بخاطر خودشون زندگی می کنند.
_ تو زندگی من بودی.
_ من بخاطر زندگی تو مردم.»

نمایش «چاه» پس از نه ماه تلاش بازیگران و گروه پشت صحنه ی عباس ابوالحسنی اینک متولد شده و بر صحنه ی تماشاخانه ی ا[……]

ادامه ی متن

RoboCop 2014: A Racist Film

Mr. Jóse Padilha, you are a Brazilian ex-patriot, you are not a ‘brave, strong, hot, white Yankee’, but your film is still a white racist one!

The film starts with a scene in occupied Tehran, in which cultured, refined, and gentle white Americans are “PACIFYING” savage Iranians with their machines,[……]

ادامه ی متن