تو

سرباز تو ام؛
پلک روی پلک نخواهم گذاشت
حتا اگر هر شب، شب یلدا باشد
چرا که آغوش تو
از هر سنگری
«حیاتی» تر است.


عکس همراه متن از Parag Raithatha

Did you like/dislike this post?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *